Oboznámte sa s našou Ponukou

Naša ponuka predovšetkým súvisí s výstavbou rodinných domov a aktuálnymi potrebami prispôsobiť poľnohospodárske podniky požiadavkám Európskej únie a najmä sa vzťahuje na:
✓ žumpy
✓ dažďovú vodu
✓ nádrže na močovku i hnojovicu

• Monolitické jednokomorové nádrže


NÁDRŽE - Monolitické jednokomorové nádrže

Objem
(litre)
Rozmery
(dl. x šír. x výš.v cm)
Cena žumpy
bez DPH
4000 250x200x110 500 €
5000 250x200x135 550 €
6000 250x200x160 600 €
7000 300x240x125 650 €
8000 300x240x150 700 €
9000 300x240x160 750 €
10000 300x240x180 800 €
12000 400x240x160 900 €
• Monolitické dvojkomorové nádrže


NÁDRŽE - Monolitické dvojkomorové nádrže

Objem
(litre)
Rozmery
(dl. x šír. x výš.v cm)
Cena žumpy
bez DPH
7000 300x240x140 700 €
8000 300x240x160 750 €
9000 300x240x160 800 €
10000 300x240x180 850 €
12000 400x240x160 950 €
• Jednokomorové kombinované nádrže


NÁDRŽE - Jednokomorové kombinované nádrže

Objem
(litre)
Rozmery
(dl. x šír. x výš.v cm)
Cena žumpy
bez DPH
8000 250x200x210 500 €
9000 250x200x240 550 €
10000 250x200x260 650 €
11000 250x200x280 700 €
12000 250x200x310 750 €
• Viackomorové kombinované nádrže


NÁDRŽE - Viackomorové kombinované nádrže

Objem
(litre)
Rozmery
(dl. x šír. x výš.v cm)
Cena žumpy
bez DPH
8000 400x250x110 600 €
10000 400x250x135 700 €
11000 400x250x145 750 €
12000 400x250x160 800 €
16000 400x250x210 1000 €
20000 400x250x260 1300 €
• Dodatočné elementy:


  • nájazdové dosky,
  • komíny pod prielez,
  • liatinový prielez.